XOOMlab: Flexibel zijn helpt

In de coverstory van het BNA blad mocht XOOMlab niet ontbreken. Het blad van de bond van Nederlandse architecten besteedt aandacht aan de flexibilisering die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige tijd. Dirk Jan Borski verteld hoe dat van initiatief via samenwerking en uitwisseling gaat. Marcel van der Lubbe schat dat 80% van de projecten in het XOOMlab zelf is geinitieerd en René de Prie ziet deze samenwerking als de uitweg uit de kruideniersmentaliteit waar de architectenbranche onder gebukt gaat.

Lees en bekijk in onderstaande pdf het hele artikel:

BNA Blad 12#04_Flexibilisering