Lezing Dirkjan van Wieringhen Borski in Pakhuis de zwijger

26 november is er weer een talkshow in pakhuis de zwijger over Amsterdamse woonkwesties. Een avondvullend programma met Jim Schuyt over de toekomst van de corporatie, Bob van der Zande – over de regionale woningproductie in crisistijd. Er is een debat met Rob Haans, (De Key), Eefje Voogd (MVA), Michiel Mulder (PvdA) en Daniël van der Ree (VVD) over het regeerakkoord. Ook BNB en BO6 uit het XOOMlab geven acte de presence.

Namens Urban Cue, een samenwerking tussen BNB en BO6 houdt Dirk Jan van Wieringhen Borski een korte lezing over Black Jack Buiksloterham. Dit woon/werkgebouw wordt ontwikkeld onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het is een voorbeeld hoe architecten het voortouw kunnen nemen in de veranderende woningmarkt.

Lees meer over deze avond op pakhuisnul20