CPEI collectief particuliere eilandontwikkeling

CPEI staat voor Collectief Particuliere EIlandontwikkeling. Een experimenteel planvormingsproces voor het eerste eiland van de tweede fase IJburg. Dit initiatief is genomen door XOOMlab. De Nederlandse ruimtelijke planning maakt een enorme transitie door. Zowel maatschappelijk als economisch is er behoefte aan ontwikkelingen die vraaggestuurd zijn, met een breed draagvlak binnen een transparant proces. CPEI is een eerste aanzet om dat op de schaal van een nieuwbouwbuurt mogelijk te maken.

XOOMlab start hiervoor een interactief proces met eindgebruikers met inzet van studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Voor deze innovatie worden middelen gegenereerd middels Crowdfunding en MKB innovatiesubsidies.

Lees meer op de website cpei.nl
En volg CPEI op facebook