FLX

gebiedsontwikkeling_ndsm_med

Joost Vorstenbosch, werkt als conceptontwikkelaar in het XOOMlab. Hij is als adviseur ingehuurd door het conceptteam FLX van woningbouwcorporatie Ymere. De afgelopen periode heeft hij gewerkt aan diverse herijkingen binnen het huidig economisch perspectief. Hierbij is een duurzame en flexibele strategie nodig. Joost heeft meer dan tien jaar ervaring met complexe gebiedsontwikkelingsopgaven. De invullingen rond het NDSM terrein zijn een vroeg voorbeeld van een langzame occupatiestrategie.

Lees hier meer over de werkzaamheden van Joost Vorstenbosch