XOOMlab en BIM

Voor het project Buiksloterham, waarvan BNB en BO6 initiatiefnemers zijn, is het projectteam uitgebreid met XOOMlabbers Jeroen Snel (AB101) en Sander Bader (Bouw Ing Bader). Het ontwerp is uitgewerkt in een driedimensionaal Building Information Model (BIM). Voor het definitief ontwerp is hiermee een zonnestudie gedaan. Het model wordt op dit moment gebruikt voor calculatie door bouwteampartner Sprangers bouwbedrijf. In het verdere proces zal er op basis van BIM steeds meer controle en afstemming plaats vinden met steeds meer partijen. Zo wordt het casco bouwsysteem in 3D uitgewerkt en gecontroleerd op basis van het architectenmodel.

image

In BIM worden alle plattegronden, gevels en doorsneden gegenereerd uit één driedimensionaal model. Aan alle elementen als wanden, kozijnen en vloeren kan informatie worden gekoppeld. Deels gebeurt dit automatisch. Deze informatie is eenvoudig uit het model te halen en kan gebruikt worden voor controle, hoeveelheden en als basis voor adviezen door derden. Voor XOOMlab betekent BIM de kans voor nauwere samenwerking in de bouwketen en een vollediger en professioneler ontwerpproces.