Community Benefit Agreements

 

Nieuw in het XOOMlab is Marten Bolt namens Tikkieterug. Marten is recent afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de richting Urban & Regional Planning. Zijn afstudeeronderwerp betreft Community Benefits Agreements (CBA) een nieuwe Amerikaanse contractvorm voor projectontwikkelingsovereenkomsten die redelijk succesvol genoemd kan worden. Voor dit onderzoek is Marten o.a. een maand naar Californië geweest om veldwerk te verrichten. Over de kansen die CBA’s bieden voor de Nederlandse context heeft Marten een helder artikel geschreven op Ruimtevolk.

Tikkieterug ondersteunt XOOMlab bij de algemene coördinatie en organisatie van het R&D CPEI-proces. Ook ondersteunt Tikkieterug CPEI bij de begeleiding van het crowdsourcing-traject met de Hogeschool van Amsterdam.

Lees hier het artikel van Marten op Ruimtevolk