“Eindelijk een goed idee voor het Marineterrein”

park
afbeelding: 1 van 3 projecties door XOOMlab voor werkconferentie marineterrein januari 2012

Het vrijkomen van het Marineterrein lijkt een prachtige kans voor een nieuwe ontwikkeling in de binnenstad. Iedereen heeft een ander idee wat er moet komen. Hoe gaan we daarmee om? Ontwikkelaars, politici en burgers kunnen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Zij redeneren allemaal het beste met de stad voor te hebben. Meestal klopt dat ook, sociale woningbouw zorgt voor betaalbare huisvesting in het centrum, een park zorgt voor extra groen, een baanbrekend museum zorgt voor aanzien en een jachthaven zou nog meer toeristen kunnen trekken. Het Marineterrein gaat een prachtige toekomst tegemoet maar als het tegenzit pas na jaren van discussies, onenigheid, ruzie en rechtszaken.

De centrale vraag is daarom; hoe gaan we het proces naar een nieuw Marineterrein vormgeven. Hoe kunnen we de positieve energie van alle goede ideeën bundelen tot een breed gedragen oplossing?

Woensdag 15 januari 12:30 tot 13:30 organiseert XOOMlab een openbare rondetafelbijeenkomst onder de titel “Eindelijk een goed idee voor het Marineterrein”

Deelnemers aan de bijeenkomst zijn: Igor Roovers, Bouwe Olij, Saline Verhoeven, Menno van der Veen, Dirk Jan van Wieringhen Borski en Saskia Groenewoud.

De discussie wordt gemodereerd door Joost Vorstenbosch.

De bijeenkomst is openbaar toegankelijk!

Meer informatie over de serie lezingen en de expositie over het Marineterrein op arcam.nl