Rondetafeldebat Marineterrein

BeBOUOwCEAAbpHK

Op uitnodiging van Arcam organiseerde XOOMlab een rondetafelbijeenkomst over het Marineterrein. Dankzij het onbevangen uitgangspunt om zoveel mogelijk mensen bij idee- en planvorming te betrekken ontstond onder leiding van Joost Vorstenbosch een levendig gesprek.

In december hebben Rijk en gemeente een convenant afgesloten. Amsterdam gaat het Marineterrein tien jaar tijdelijk exploiteren om daarna tot een definitief plan te komen. Er is een externe projectleider aangesteld die een invulling aan die tijdelijke projecten mag geven.

“Kansen bieden aan initiatieven” is precies wat XOOMlab wil. Dirk Jan van Wieringhen Borski nodigde iedereen uit met ideeën te komen. Meteen werden prachtige initiatieven genoemd. Als alle plannen doorgaan voetbalt er binnenkort een Amsterdamse club op het voetbalveld van het Marineterrein, komt er een talentenschool en kunnen we onder water een VOC scheepswrak bewonderen.

Bouwe Olij voorspelde enthousiast dat “tijdelijkheid de snelste manier is om tot een permanente invulling te komen.” Dat leidde bij landschapper Saline Verhoeven tot de vraag of “er dan geen uitspraken gedaan moeten worden over de openbare ruimte.” Menno van der Veen waarschuwde dat “je met een tijdelijke invulling een nieuw startpunt creëert. Het nieuwe verhaal kan ten koste gaan van het waardevolle oude verhaal van het gebied.”

Eén van de medeontwerpers van de gemeente wilde iedereen gerust stellen dat over alle problemen al was nagedacht. Dat kon in het publiek niet de zorg weg nemen dat door de tijdelijke invulling van het terrein een ondefinieerbare havermout van initiatieven zou ontstaan. Voorbeelden als het NDSM-terrein, het Hembrugterrein en de Westergasfabriek werden aangehaald als gebiedsontwikkelingen om van te leren. Tegelijkertijd was iedereen het er over eens dat het Marineterrein een specifieke aanpak verdient.

XOOMlab heeft naar aanleiding van de rondetafelbijeenkomst een aantal aanbevelingen gedaan:

“Een open planproces is de beste manier om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen. Cruciaal is de vraag welk initiatief voorrang krijgt. Tijdelijkheid mag geen slap excuus zijn om zonder visie het Marineterrein te transformeren. Daarvoor is de potentie van het Marineterrein voor het Amsterdamse centrum te groot.”

Lees hier actueel nieuws over het Marineterrein op amsterdam.nl