Cloudbureau

Tijdens een bijeenkomst van BNA compact gaf René de Prie een presentatie over XOOMlab als “cloudbureau”. Een term die perfect bij onze netwerkorganisatie past. Zeker tegen het decor van de IJburgse wolkenluchten. De BNA organiseerde deze inspiratiemiddag om uit te wisselen welke professionele slagkracht nieuwe samenwerkingsverbanden bieden.

Of in de woorden van René:
‘We vormen een compleet bureau, maar zijn tegelijkertijd ook zelfstandig ondernemer. In die samenstelling staan we sterk. Er doen zich nieuwe mogelijkheden voor, projecten die anders niet zouden ontstaan.’

Een compleet verslag van de Cloudbureau-bijeenkomst is terug te lezen op bna.nl