XOOMlab ontwikkelt middeldure huurwoningen in Jan Ligthartschool

hoofdgebouw2 De Jan Ligthartschool in de Transvaalbuurt in Amsterdam is in de jaren dertig gebouwd als een school voor buitengewoon onderwijs. Joost Vorstenbosch, René de Prie, Dirk Jan van Wieringhen Borski, Harvey Otten en Vink bouw maken hier een buitengewoon project van. De school is een pilotproject voor middeldure huurwoningen in Amsterdam. In het oude schoolgebouw komen in totaal 19 appartementen van ca. 60 m2. De appartementen worden ingericht als ruime lofts. De sfeer van de oude schoollokalen blijft zoveel mogelijk intact. Een extra vluchttrappenhuis is opgenomen in een oorspronkelijke uitbouw. Een brede balkongalerij ontsluit de woningen op de verdieping. In drie maanden tijd zijn de stukken voor de bestemmingsplanwijziging opgesteld en is het ontwerp gereed gemaakt voor indiening. De omgevingsvergunning is ingediend. Voorjaar 2015 starten we met de bouw. Kleinschalige projecten gaan zorgvuldiger en sneller. Dat is geen nieuws maar met dit project bewijzen we het graag nogmaals.