Harvey Otten pleit voor kleine initiatieven in de stad

Op uitnodiging van de tweede kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst mocht XOOMlab-collega Harvey Otten zijn visie geven op de bouwopgave voor de stad. In een rondetafelgesprek met wethouders en tweede kamerleden hield hij een warm pleidooi voor kleine initiatiefnemers. Met een steeds grotere groep kleine partijen tonen wij aan dat een stad opgebouwd uit kleine projecten, sneller kan ontwikkelen, tegen scherpere prijzen en met meer invloed van de toekomstige bewoners. Het resultaat is een grotere diversiteit aan woningen met meer betrokken inwoners. Innovaties op het gebied van duurzaamheid, procesaanpak en woonvormen zijn met veel minder risico op een kleine schaal te realiseren. Onze steden, onze wijken en vooral de mensen die een nieuwe woning willen huren of kopen zijn er bij gebaat dat kleinschalig ontwikkelen maximaal wordt gestimuleerd.

Lees hier de volledige notitie die in het rondetafelgesprek is ingebracht.