“Wij dagen mensen uit de lat hoger te leggen”

IMG_1279

XOOMlab-collega’s  Dirk Jan van Wieringhen Borski en René de Prie pleiten in Nul20 voor mede-opdrachtgeverschap. Zij betreuren het dat in de stad nauwelijks discussie wordt gevoerd over de kwaliteit van de bouwproductie. En dat voor bouwgroepen maar mondjesmaat kavels beschikbaar zijn. “De stad heeft grote bouwambities, maar voor het behalen van mooie productiecijfers wordt overwegend een beroep gedaan op projectontwikkelaars en grote beleggers.  Voor de gemeente is CPO en MO een ontwikkeling in de marge. Terwijl wij in de Buiksloterham hebben laten zien dat meerdere groepen samen heel snel een omvangrijke en bovengemiddeld goede productie op gang kunnen brengen. Die kans zouden we vaker moeten krijgen.”
Waarom knipt de gemeente de grote tenders niet in kleinere eenheden op, zo vragen zij zich af. Er zijn volgens hen veel partijen die iets willen. “We zouden zo nieuwe bouwgroepen kunnen bedienen, maar beschikken niet over bouwlocaties. De belangstelling is namelijk gigantisch groot.”

Lees hier het hele artikel op nul20.nl