Manifest voor vervolgfase IJburg

XOOMloop IJBURGII

Binnenkort start het landmaken voor de laatste drie eilanden van IJburg; Middeneiland, Strandeiland en Buiteneiland. Op uitnodiging van Arcam namen collega’s Joost Vorstenbosch en Dirk Jan van Wieringhen Borski deel aan een ontwerpstudio over de tweede fase IJburg. In XOOMlab ontstond het plan voor een IJ-loop (zie schets), een fiets-/ wandelpad over de bestaande strekdam dat IJburg 2 met Zeeburgereiland en de stad verbindt. Naast XOOMlab completeerden vertegenwoordigers van Bouwinvest, Greenwheels, BOOM Landscape, Ymere en Waternet het team.

Na een meerdaagse sessie kwamen zij met een manifest met 8 aanbevelingen:

1. Voeg toe aan de stad
Maak de eilanden onderdeel van het recreatieve en toeristische rondje IJmeer

2. Maak een stedelijk eiland op menselijke schaal:
denk niet alleen aan ‘het gezin’ als bewoner, maar richt je op stadsgenieters in welke woonvorm dan ook. Ontwikkel een stedelijk woonmilieu, fijnmazig van karakter met hoogwaardige voorzieningen waar wonen nadrukkelijk wordt gecombineerd met werken.

3. Zet in op flexibiliteit
Maak vaart met het landmaken van de eilanden.
Bouw de eilanden op vanaf de centrale verkeersas.
Zorg dat gebouwen als flexibele casco’s worden opgeleverd, waardoor ze van functie kunnen veranderen.

4. Maak van sociaal/ huur/ koop verdelingen geen dogma
Mix verschillende woninggroottes en types op gebied, blok en straatniveau. Gewenste mix van betaalbare, middeldure en duurdere woningen betekent dat het niet alleen gezinswoningen worden.

5. Verdicht en versnel
De wijk kan verdicht worden tot 8600 – 10.000 woningen Dit komt de stedelijke leefbaarheid ten goede (geen buitenwijk).
Verdicht vanaf de centrale as (150 woningen per hect.) naar buiten (50 woningen per hect).
Versnelling is mogelijk. Bouw 1000 woningen per jaar door diversiteit aan investeerders.

6. Leg verbindingen op verschillende niveaus
Maak van IJBURG II geen eindpunt maar onderdeel van een IJ loop: via de bestaande strekdam kan een fietsroute gemaakt worden naar Zeeburgereiland en Sluisbuurt waardoor de geïsoleerde ligging van IJburg 2 wordt opgeheven.
Trek de bestaande tram zo snel mogelijk door en versterk de OV-verbindingen.

7. Maak een energiebuffer, een waterbuffer en een warmtebuffer
Probeer de energievraag te beperken door panden goed te isoleren, maar ook door bijvoorbeeld werkgelegenheid op het eiland zelf te creëren en daardoor het aantal verplaatsingen te beperken. Wek daarnaast maximaal energie op in woningen zelf en tak aan op het Amsterdamse energienet.

8. Creëer een eigen identiteit
Met strand, haven, en eiland heeft IJburg 2 eigenlijk al een aantal sterke troeven in haar bezit. Gebruik deze om een eigen identiteit te ontwikkelen als levendig stadsdeel aan het water.
Maak de cirkel af met verbonden IJ- stadseilanden in de archipel.