Black Jack op zelfbouw-tentoonstelling

Vrijdag 28 juni opent in Arcam de tentoonstelling “Right to build – zelfbouw tussen droom en daad”. Tussen de veelzijdige zelfbouwprojecten uit de metropoolregio Amsterdam prijkt een maquette van Black Jack Buiksloterham. XOOMlab-collega Dirk Jan van Wieringhen Borski is één van de initiatoren van dit CPO project van 15 verdiepingen hoog. Volgens de curatoren van Arcam “is in Amsterdam en Almere de afgelopen tien jaar veelvuldig geëxperimenteerd met zelfbouw”. De ironie is natuurlijk dat er over de hele wereld al duizenden jaren geëxperimenteerd wordt met het zelf bouwen van woningen. Gelukkig is ook in deze eeuw bouwen niet voorbehouden aan grote institutionele clubs die in hun streven naar standaardisatie steeds verder afdrijven van de vraag wie in hun doorsneehuizen wil wonen. We kunnen beter spreken van een herontdekking.

Voor architecten biedt de terugkeer van zelfbouw nieuwe kansen die wij op XOOMlab volop benutten. De laatste tijd is er enige discussie of een project waar architecten het initiatief voor nemen wel als “zelfbouw” kan worden aangemerkt. Dat vertaalt zich in de wijze waarop de gemeente Amsterdam projecten vergund. Er wordt onderscheid gemaakt tussen coöperaties, CPO’s en projecten in mede-opdrachtgeverschap. Bij al deze projecten zijn architecten volop betrokken. Alleen al op dit moment werken wij binnen XOOMlab aan zelfbouwprojecten op IJburg, in de Buiksloterham, in het Centrum van Amsterdam en op veel plaatsen tot ver buiten de hoofdstad.

Wij zijn teveel van de daden om ons in de semantische discussie te mengen wanneer een project nog zelfbouw is. We merken wel dat de opzet van een project al veel afdwingt. Black Jack laat zien dat ook op een grotere schaal de bewoner heel veel over de eigen woning kan beslissen. In een maquette is dat niet af te lezen, de interieurfoto’s op deze pagina laten zien hoe bewoners van appartementen variërend van 50 tot 150 meter een eigen invulling aan hun woning in Black Jack hebben gegeven.

Meer info over de tentoonstelling op Arcam.nl