Gouden AAP

De renovatie en optopping van deze flat in de Burmandwarsstraat kreeg van de vakjury voor de Amsterdamse Architectuur Prijs een eervolle vermelding. Onze collega’s Joost Vorstenbosch en Harvey Otten ontwikkelden en ontwierpen “De Burman” in opdracht van de bewoners van de koopwoningen en de sociale huurwoningen in dit woongebouw in het centrum van Amsterdam.

Dit zei de jury:

“De vakjury kiest er voor om een eervolle vermelding aan te dragen. Een project waar niemand om vroeg, waar geen enkele publieke ambitie aan was verbonden, waar zelfs de woningcorporatie geen noemenswaardige inspanning voor wilde leveren. Een project dat vanuit de noodzaak om te verduurzamen bottom-up is ontstaan, het benodigde draagvlak en de financiering heeft weten te organiseren en onder volledige eigen regie en beheer is gerealiseerd. Dit maakt van De Burman een project van grote waarde, zowel voor de bewoners zelf als de stad. De stad zou immers enorm gebaat zijn bij heel veel Burmans– als betaalbare oplossing, als een voorbeeld van niet slopen, maar duurzaam herontwikkelen, zelfredzaamheid en eigenaarschap in een bijzonder diverse bewonerssamenstelling.”

Foto’s Luuk Kramer