Overhoeks

Als conceptontwikkelaar werkt Joost Vorstenbosch in een multidisciplinair team aan de herijking van fase 3 van de gebiedsontwikkeling Overhoeks. Opdracht is om middels scenario onderzoek te komen tot een flexibele en solide ontwikkelstrategie van het gebied Overhoeks voor de komende 15 jaar. In nauwe samenspraak met de opdrachtgevers ING Realestate en Ymere en stakeholders wordt in workshop verband de herijkingsopgave geformuleerd. Aan de hand van maquettestudies, in- en extern ontwerpend onderzoek, marktadvies en rekenen & tekenen is de nieuwe opgave verbeeld.

Lees hier meer over Joost Vorstenbosch