Overhoeks fase 3

Als conceptontwikkelaar werkt Joost Vorstenbosch in een multidisciplinair team aan de herijking van fase 3 van de gebiedsontwikkeling Overhoeks. Opdracht is om middels scenario onderzoek te komen tot een flexibele en solide ontwikkelstrategie van het gebied Overhoeks voor de komende 15 jaar. In nauwe samenspraak met de opdrachtgevers ING Realestate en Ymere en stakeholders wordt…