Zelfbouwen met XOOMlab

Voor bijna alle architecten in XOOMlab is zelfbouw een rode draad door hun ontwerpcarrière. Het merendeel woont in een zelf ontworpen woning. Die ervaring wordt ingezet om met opdrachtgevers aan zelfbouwwoningen te werken. Het ontwerpen samen met toekomstige bewoners is een inspiratiebron voor de eigen ontwikkelingen die XOOMlab gestart is. Door degene die uiteindelijk gebruik gaat maken van het gebouw vanaf het begin te betrekken bij het ontwerp wordt een hogere kwaliteit bereikt dan met gebouwen waar de mensen die er gaan wonen en werken een abstract gegeven zijn. Soms leiden individuele wensen tot spectaculaire oplossingen, een andere keer tot prettig maatwerk.

Lees hier meer over de eigen initiatieven waar de zelfbouwprojecten toe hebben geleid

Ook zelf bouwen? Neem contact op met één van de bedrijven in XOOMlab