Rainproof specialisten

Klimaatverandering stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Eén van de gevolgen is dat we met extremere weersomstandigheden te maken krijgen. In Nederland betekent dat langere perioden van droogte en zwaardere regenbuien. De gemeente Amsterdam heeft daarvoor Rainproof beleid ontwikkeld en dankzij de niet aflatende inspanningen van XOOMlab-collega Dirk Jan van Wieringhen Borski neemt XOOMlab daarin het voortouw.

In het project Stad x klimaat deed Dirk Jan met BNA Onderzoek een ontwerpstudie hoe de omvangrijke 20e eeuwse sociale woningvoorraad klimaatbestendig te maken. Dit resulteerde in de publicatie “Het gebouw als watermachine” waarin oplossingen aangedragen worden om waterbuffering op en rond gebouwen mogelijk te maken. Het voordeel hiervan is dat in warme perioden hittestress kan worden ondervangen. Tegelijkertijd met deze studie vertaalden we op de XOOMlab-vloer de opgedane kennis naar de praktijk. Dat is van belang zoals Dirk Jan constateerde omdat in de stad twee derde van de ruimte privaat terrein is. ‘Wij vinden het dan ook logisch dat degene die ontwikkelen zijn twee derde bijdraagt’

Op kleine schaal deed Harvey Otten al ervaring op met zijn woning op Centrumeiland waarbij het dak van de woning van zonnecellen en een sedumdak met retentieboxen is voorzien. Het water dat niet op het dak kan worden opgevangen wordt via grindkratten in de tuin geïnfiltreerd. De terrassen bij het huis liggen hoger dan de tuin om wateroverlast te voorkomen en bijna de helft van het kavel is onverhard.

Voor het op de XOOMlab-vloer ontwikkelde en ontworpen project High End Buiksloterham gingen we nog een stap verder. Het bovenste dak van dit zeven verdiepingen hoge woongebouw heeft een waterdak met infiltratiekratten. Vanuit deze kratten zakt het opgeslagen regenwater naar de balkontuinen. Alle verdiepingen hebben grote, holle balkons. Deze bestaan uit een terras met beplanting. Onder de beplanting zijn dezelfde kratten toegepast. Het regenwater van het dak stroomt in de balkontuin van de hoogste verdieping, zakt door het substraat in de kratten en vervolgens naar het balkon daaronder. Hierdoor is er veel capaciteit voor het opslaan van regenwater en worden de planten automatisch en gecontroleerd bewaterd. De beplanting neemt deels het regenwater op en zorgt voor verdamping. De infiltratiekratten zorgen voor het vertraagd afvoeren van het overige regenwater.

De groene balkons van het project Buiksloterham

High End is terug te vinden als voorbeeldproject op Amsterdam Waterproof. Lees er meer over op: